top of page

PROJEKTY

Dopravníky želé

Naše 53m dlouhé pásové dopravníky vybavené přesypnými stanicemi zajišťují kontinuální přísun želé bonbónů do několika balících linek. Složitá zástavba technologií a struktura budovy si vyžádala přesné zaměření a využití 3D skenování. Díky 11 unikátním podpěrám a závěsům nesoucím dopravníkovou linku nedošlo k žádným kolizím se stávající zástavbou.
A výsledek?
• Snížení nákladů na logistiku v daném úseku o 20% ročně
• Snížení závislosti na lidských zdrojích o 50%
• Odstranění prostojů balících linek
• Linka splňuje nejpřísnější hygienické (FCM) a bezpečnostní standardy dle evropských směrnic

7bbfbf88-9342-48cd-a1e8-c389a8ae9070_edited.jpg

Stroj na frikandely

Inovativní stroj vyvinutý speciálně pro výrobu frikandel - Oblíbených nizozemských klobás. 🌭
- Stroj je vybaven rozdvojujícím se potrubím, které reguluje intenzitu průtoku masové směsi.
- Lopatky hvězdice rotují a odstřihávají proud směsi, tvořící jednotlivé klobásy.
- Servopohon umožňuje nastavit až 7 rychlostí krokování.
- Maximální výkon zpracování směsi je 1200 kg/h.
- Stroj má oplachový vodní okruh, který nasává vodu z vodní lázně.
- Povrch hvězdice je skrápěn, aby minimalizoval tření směsi.
- Stroj splňuje nejpřísnější hygienické normy FDA a FCM platné v potravinářství
- Zpracování stroje odpovídá bezpečnostním předpisům platným nejen v ČR ale i EU

7bbfbf88-9342-48cd-a1e8-c389a8ae9070_edited.jpg

Pásový dopravník do potravinářství

- Konstrukční zpracování
- Výroba
- Přizpůsobení zástavbovým rozměrům zákazníka
- Dle potravinářských standardů

7bbfbf88-9342-48cd-a1e8-c389a8ae9070_edited.jpg

Myco - Výrobní stroj

- Konstrukční návrh stroje
- Pevnostní výpočty a výpočty pohonů
- Výroba, montáž a zprovoznění
- Nasazení stroje vedlo k 8 až 10x vyšší produktivitě výroby

7bbfbf88-9342-48cd-a1e8-c389a8ae9070_edited.jpg

Pásová přesuvna

- návrh konstrukce pásové přesuvny
- tři hladiny přesuven pro bedny s materiálem, spojující válečkové dopravníky, pneumatické zvedání s různými zdvihy pro kompenzaci různých výšek válečkových drah
- výpočet pevnosti kritických částí
- konstrukční zpracování
- výrobní dokumentace

7bbfbf88-9342-48cd-a1e8-c389a8ae9070_edited.jpg

Motouzovací stroj

- Konstrukční návrh stroje
- Pevnostní výpočty a výpočty pohonů
- Realizace

7bbfbf88-9342-48cd-a1e8-c389a8ae9070_edited.jpg

Paletový T-dopravník

- návrh konstrukce paletového T-dopravníku
- čtyři dopravníky: 2x řetězová přesuvna, válečkový dopravník s pneumaticky zvedanou řetězovou přesuvnou, válečkový dopravník
- výpočet pevnosti kritických částí
- konstrukční zpracování
- výrobní dokumentace

7bbfbf88-9342-48cd-a1e8-c389a8ae9070_edited.jpg

Ocelová konstrukce (lávka, terasa a schodiště)

- konstrukční zpracování
- výrobní dokumentace

7bbfbf88-9342-48cd-a1e8-c389a8ae9070_edited.jpg

Analýza výroby

- zvýšení produkce
- sběr dat
- analýza výroby
- návrh optimalizace
- zefektivnění procesů

7bbfbf88-9342-48cd-a1e8-c389a8ae9070_edited.jpg

Řetězový dopravník

- návrh konstrukce dopravníku plechových krabiček
- dvě dopravní dráhy
- nastavitelné kluzné vedení
- výpočet odporů a pohonu
- konstrukční zpracování

7bbfbf88-9342-48cd-a1e8-c389a8ae9070_edited.jpg

Mechanismus kyvadla

- návrh několika konceptů mechanismu
- tvorba výpočetního modelu (výpočet pohybu, reakčních sil ve vazbách a pohonu)
- konstrukční zpracování
- 3D dokumentace

7bbfbf88-9342-48cd-a1e8-c389a8ae9070_edited.jpg

Otevíračka konzerv

- gastro konzervy až 4,5l (průměr 155 mm)
- doba otevírání cca 2s
- nezanechává otřepy ani špony
- obouruční ovládání a automatické vyjmutí odřezaného víčka
- možnost customizace
- otevíračku nabízíme k prodeji, s možností modifikace dle Vašich požadavků. Pro více informací, či cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.

7bbfbf88-9342-48cd-a1e8-c389a8ae9070_edited.jpg
bottom of page