top of page

Myco - Výrobní stroj

- Konstrukční návrh stroje
- Pevnostní výpočty a výpočty pohonů
- Výroba, montáž a zprovoznění
- Nasazení stroje vedlo k 8 až 10x vyšší produktivitě výroby

Galerie

bottom of page