top of page

Dopravníky želé

Naše 53m dlouhé pásové dopravníky vybavené přesypnými stanicemi zajišťují kontinuální přísun želé bonbónů do několika balících linek. Složitá zástavba technologií a struktura budovy si vyžádala přesné zaměření a využití 3D skenování. Díky 11 unikátním podpěrám a závěsům nesoucím dopravníkovou linku nedošlo k žádným kolizím se stávající zástavbou.
A výsledek?
• Snížení nákladů na logistiku v daném úseku o 20% ročně
• Snížení závislosti na lidských zdrojích o 50%
• Odstranění prostojů balících linek
• Linka splňuje nejpřísnější hygienické (FCM) a bezpečnostní standardy dle evropských směrnic

Galerie

bottom of page